Fatal Frame: Maiden of Black Water รีวิว

Fatal Frame: Maiden of Black Water เป็นเรื่องราวสยองขวัญสุดพิเศษเฉพาะสำหรับ Wii U ที่น่าผิดหวัง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เล่นหลับมากกว่าที่จะทำให้พวกเขาหวาดกลัว Fatal Frame: Maiden of Black Waterเป็นเรื่องราวสยองขวัญสุดพิเศษสำหรับ Wii U ที่น่าผิดหวัง...