การหางานใหม่เป็นไปได้ แม้ว่าคุณจะหมดไฟ

การหางานใหม่ไม่ได้เป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำที่น่าเบื่ออีกต่อไป มันเป็น Catch-22 ที่น่าขัน: งานของคุณกำลังบั่นทอนพลังงานของคุณจนถึงจุดที่คุณไม่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งเพื่อมองหาสิ่งใหม่ได้ แล้วคุณจะทำอย่างไร? ปัญหาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการทำงานสมัยใหม่คือความเหนื่อยหน่ายที่แผ่ซ่านไปทั่ว Michael Leiterผู้ร่วมเขียนหนังสือThe Burnout Challenge: Managing People’s Relationships With their Jobsกล่าวว่า ลักษณะหลักของความเหนื่อยหน่ายคือความรู้สึกเหนื่อยล้า เหยียดหยาม และท้อแท้ ปีที่แล้ว ร้อยละ 71...